Media

Op deze plek vindt u (recent) interessant werk met betrekking tot 300 jaar Grens

 

Driehonderd jaar later wil dit boek die grens aftasten en verkennen. Wat betekent ze voor Vlaamse en Franse schrijvers die in de buurt ervan zijn opgegroeid. Twee grenswandelaars lopen de grens langs van Risquons-Tout tot De Panne en noteren wat ze zien. Fotografen leggen het grensgebied vast. Dichters en essayisten mediteren over wat grenzen zijn. Als men ze wil overstijgen, moet men ze aanvaarden.

Wettelijk depot: D/2013/3006/1 ISBN 9789079705139

NUR 600