actualités

Spektakel

Uitnoding slotmanifestatie

10/10/14

Kom naar het slotevenement in Hondschoote!

De uitnodiging vind je hier:

 

De Deputatie en de provinciegriffier van de provincie West-Vlaanderen 
La Députation de et le greffier provincial de la Province de Flandre occidentale

De Voorzitter van de Conseil général du Nord
Le Président du Conseil général du Nord

De Burgemeester van Hondschoote Le Maire de Hondschoote
De Voorzitter van Pays des Moulins de Flandre Le Président du Pays de Moulins de Flandre

De partners
Les partenaires

hebben het genoegen u uit te nodigen
sont heureux de vous inviter

voor het officiële slotmoment van het grensoverschrijdende project
"300 Jaar Grens"

à la clôture officielle du projet de coopération transfrontalière
"300 Ans de Frontière"


op vrijdag 10 oktober 2014 om 17u45.
le vendredi 10 octobre 2014 à 17h45.
 
 
«De grens die ons vroeger verdeelde, brengt ons vandaag samen». Vertrekkend van dat inzicht vierden negen partners gezamenlijk het 300-jarige bestaan van de Vrede van Utrecht dat op enkele details na, de Frans-Belgische grens vastlegde zoals we ze nu kennen. Op vrijdag 10 oktober stellen de partners u de balans voor van het project "300 Jaar Grens".

«La frontière qui hier divisait, aujourd'hui rassemble». À partir de cette réalité, neuf partenaires opérateurs ont célèbré ensemble le tricentenaire du Traité d'Utrecht qui a fixé presque définitivement la frontière entre la France et la Belgique. Le vendredi 10 octobre les partenaires vous présenteront le bilan du projet "300 Ans de Frontière". 
  
  
programma | programme
  

17:45

Onthaal en muzikale animatie door Yves Bondues
Accueil des participants et animation musicale par Yves Bondues

18:00

Welkomstwoord door Hervé Saison, burgemeester van Hondschoote
Mot de bienvenue par Hervé Saison, Maire de Hondschoote

18:10

Voorstelling van de televisiedocumentaire, gerealiseerd door kunstenaar Kamagurka
Présentation du documentaire télévisuel, réalisé par l'artiste Kamagurka

18:40

Toespraak van Jean-Michel Devynck, Voorzitter van Pays des Moulins de Flandre
Discours par Jean-Michel Devynck, Président du Pays des Moulins de Flandre

18:50

Toespraak door Guido Decorte, eerste gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen
Discours par Guido Decorte, Premier Député provincial de la Province de Flandre occidentale

19:00

Rectrospectieve slideshow "300 Jaar Grens"
Diaporama rétrospectif "300 Ans de Frontière"

19:05

Toespraak door Didier Manier, voorzitter van de Conseil général du Nord
Discours par Didier Manier, Président du Conseil général du Nord

19:15

Receptie / Cocktail

 
Geniet van uw aanwezig om het artistiek parcours te ontdekken in het centrum van de stad Hondschoote.
Profitez de votre venue à Hondschoote pour découvrir le parcours artistique Frontière,
avec les artistes présents dans les différents lieux du centre ville d'Hondschoote.
 
adres | adresse
 
Salle Daniël-Peene, 8 Rue Lamartine, 59122 Hondschoote, France

inschrijven | 's inscrire

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen via www.west-vlaanderen.be/evites vóór 8 oktober 2014
Merci de confirmer votre participation avant le 8 octobre 2014 via www.west-vlaanderen.be/evites

 
 

 

www.facebook.com/westvlaanderen

@provinciewvl

www.west-vlaanderen.be

 

 

Retour   Toutes les actualités