Historiek

Verdrag van Utrecht

Met het Verdrag van Utrecht van 1713 werd de aanzet gegeven om de grens vast te leggen van Duinkerke tot Doornik, via de vestingsteden Veurne, Ieper, Menen en Rijsel. Een historische onderhandeling ging hieraan vooraf.

Zo werden de gebieden die Lodewijk XIV had verworven met het Verdrag van Aken (1668) en het Verdrag van Nijmegen (1678) weer afgestaan en opgenomen in de Oostenrijkse Nederlanden die vroeger onder Spaanse controle stonden. Zo kwam er een einde aan een Europees conflict: de Spaanse Successieoorlog. In 1714 werd het Verdrag van Utrecht aangevuld met het Verdrag van Rastatt. Daardoor werden vele enclaves die de grens onduidelijk en heterogeen maakten, opgeslorpt. Sinds het Verdrag van Kortrijk van 1820 ziet de grenslijn er nagenoeg helemaal uit zoals wij die vandaag kennen.