Work in Progress

Grenspalen

In 1713 (en later tot midden 19de eeuw) werden langs de Frans-Belgische grens palen geplaatst om de grens te markeren. Deze grenspalen zijn balkvormige arduinen sokkels waar ofwel een tweekoppige adelaar en een Franse lelie (18de eeuw) of een F en B (19de eeuw) waren in gekapt.

Refererend naar die bestaande grenspalen zorgt ‘300 jaar Grens' nu voor nieuwe artistieke palen met teksten die een link hebben met de grens. De palen krijgen een speciale plek in België (Beveren-aan-de-IJzer, een deelgemeente van Alveringem) en Frankrijk (Baisieux). De Belgische letterkapster Maud Bekaert uit Brugge stond in voor die kunstwerken. 

De eerste artistieke grenspaal wordt ingehuldigd op zondag 27 april om 10u30 in Kappeltje.

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen en
de burgemeester, de schepenen en de gemeentesecretaris van Alveringem
hebben het genoegen u uit te nodigen voor de

Officiële inhuldiging van de artistieke grenspaal in Beveren aan de IJzer -Alveringem

op zondag 27 april 2014 vanaf 10.30 uur in ‘café Kappeltje', Bergenstraat 100 in Beveren-aan-de-Ijzer.

Binnen het kader van het Interreg-project ‘300 jaar grens' liet de provincie West-Vlaanderen een artistieke grenspaal ontwikkelen door letterkapster Maud Bekaert. Dit monument dat het belang van de aanwezigheid van de grens voor de identiteit van de grensbewoners moet onderstrepen, wordt op 27 april 2014 officieel onthuld.


Le gouverneur provinciale, les députés provinciaux et le greffier provincial de la province de Flandre occidental et le maire et les adjoints au maire de la commune d'Alveringem ont le plaisir de vous inviter à

L'inauguration officielle de la borne-frontière artistique à Beveren aan de Ijzer-Alveringem

le dimanche 27 avril 2014 à partir de 10h30 à ‘café Kappeltje', Bergenstraat 100 à Beveren-aan-de-Ijzer.

Dans le cadre du projet Interreg '300 ans de frontière ' la province de la Flandre occidentale a laissé développer une borne-frontière artistique par sculpteur Maud Bekaert. Ce monument qui doit souligner l'importance de la présence de la frontière pour l'identité des frontaliers, sera officiellement dévoilé le 27 avril 2014.

Programma | Programme

 

 

10h30

Onthaal en toespraak door de heer Vermeulen Dirk, schepen van Alveringem
Accueil et allocution par Monsieur Dirk Vermeulen, adjoint au maire d'Alveringem

10h40

Toespraak  door de heer Guido Decorte, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen
Allocution par monsieur Guido Decorte, député provincial de la Province de la Flandre occidentale

10h50

Artistieke toelichting door mevrouw Maud Bekaert,  letterkapster
Explications artistiques par madamme Maud Bekaert, sculpteur

11h00

Literaire onderbreking: -  Mevrouw Anne Provoost leest voor uit ‘Schreven op teer vel'
Interlude littéraire : « Schreven op teer vel » lu par madamme Anne Provoost

11h10

Toespraak door de heer Jean-Michel Devvynck, voorzitter Pays des Moulins de Flandre
Allocution monsieur Jean-Michel Devvynck, président du Pays des Moulins de Flandre


Er wordt simultane vertaling voorzien in het Nederlands en Frans.
Une traduction simultanée en français et en néerlandais sera fournie.

Inschrijven | S'inscrire
Wenst u deze onthulling bij te wonen? Bevestig dan voor 24 april 2014 uw aanwezigheid via dit inschrijvingsformulier
Vous voulez participer à cette inauguration? Merci de vous inscrire avant le 24 Avril via ce formulaire d'inscription electronique.

 

www.facebook.com/westvlaanderen

@provinciewvl

www.west-vlaanderen.be